Enstitü Kurulu

 

Prof. Dr. Sudi APAK Müdür V. 
Dr.Öğr. Üyesi Hakan YILDIRIM Müdür Yrd. / Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı Bşk.
Prof. Dr. Ömer Önder ARI Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişk. Anabilim Dalı Bşk.
Prof. Dr. Salih Yaşar ÖZDEN Psikoloji Anabilim Dalı Bşk.
Dr.Öğr. Üyesi M. Ruhi GÖKMOĞOL Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Anabilim Dalı Bşk.