BASINDA BİZ

Tarih:13.6.2018


Farklı Enstitüden Ders Alma Formu
Devamı

Tarih:13.6.2018


İntihal Yazılım Programı Kullanma Esasları
Devamı

Tarih:13.6.2018


Kayıt Dondurma Başvuru Formu
Devamı

Tarih:13.6.2018


Muafiyet Formu
Devamı

Tarih:13.6.2018


Öğrenci Danışmanı Değişliklik Formu
Devamı

Tarih:13.6.2018


Proje Danışmanı Tercih Formu
Devamı

Tarih:13.6.2018


Tez Danışmanı Tercih Formu
Devamı

Tarih:13.6.2018


Tez Onay Formu
Devamı

Tarih:13.6.2018


Tez Proje Formatını İnceleme Formu
Devamı

Tarih:13.6.2018


Tez Sürecinde Yapılması Gerekenler
Devamı

Tarih:13.6.2018


Tezli Yüksek Lisans Programı Tez Öneri Formu
Devamı

Tarih:13.6.2018


Tezsiz Yüksek Lisans Programı Proje Öneri Formu
Devamı

Tarih:13.6.2018


Tezsiz Yüksek Lisans Proje Onay Formu
Devamı

Tarih:13.6.2018


Tezsiz Yüksek Lisans Proje Teslim Formu
Devamı

Tarih:13.6.2018


Tezsiz Yüksek Lisans Projesi Yazım Kılavuzu
Devamı

Tarih:13.6.2018


Yüksek Lisans Programı Tez Konusu Değişiklik Formu
Devamı

Tarih:13.6.2018


Yüksek Lisans Tez Jürisi Atama Formu
Devamı

Tarih:13.6.2018


Yüksek Lisans Tez Sınav Tutanağı
Devamı

Tarih:13.6.2018


Yüksek Lisans Tez Teslim Formu
Devamı