Enstitü

 
Sevgili Öğrenciler,

2014 – 2015 Eğitim - Öğretim Yılı güz döneminde Enstitümüzde eğitime başlamış bulunuyoruz. İşletme Yönetimi (MBA), Yönetim ve Organizasyon, Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi bölümlerini  yüz yüze ve uzaktan (E-), Klinik Psikoloji Programını da yüz yüze olmak üzere  düzenleyerek 7 bölüm için eğitime başladık. Enstitümüzün temel amaçları sorumluluk duygusu ve etik değerlere sahip, güvenilir, donanımlı, bilgili, hevesli, araştırıcı, sorgulayıcı, çağdaş eğitimle birlikte bilgisayar ve bilgi teknolojileriyle donanmış, iyi yabancı dil bilen, geleceği görebilen, küresel rekabet ortamında isabetle karar verebilen, çalıştığı iş yerinde farklılık oluşturabilen ve bu nitelikleriyle ülkemizin sanayi ve hizmet sektörlerinde görev yapabilecek yöneticiler yetiştirmektir.
 
İçinde bulunduğumuz küreselleşme ve bilgi çağında güncel teknolojilerin, yönetim sistemlerinin,   mesleklerin, iş yapma yöntemlerinin hızla değiştiği bir dünyada yaşamaktayız. Günümüzde ve gelecekte gerek firmalar ve gerekse insanlar açısından bu değişim ortamında rekabet edebilmek için yenilik, esneklik, kalite ve hız önemli hale gelmiştir. Özenle oluşturulan, yüksek bilgi ve deneyime sahip seçkin ve profesyonel akademik kadromuz sizlere bu nitelikleri kazandırma anlayışı içinde en üst düzeyde eğitim ve öğretim hizmeti sunacak olmanın haklı gurur ve heyecanını yaşamaktadır.

Yüksek Lisans programlarımızda sizlere eğitim hizmeti verecek olmanın heyecanı içindeyiz.

Sağlık ve başarı dileklerimizle.
 
Enstitü Müdürlüğü