E- Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Tezsiz

 

Bu program, başta hastaneler olmak üzere çeşitli sağlık kuruluşlarında yönetimi üstlenecek sağlık kurumları işletmecileri yetiştirerek yöneticilik beceri ve görgülerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Programda işletmecilik ile ilgili derslerin yanı sıra, sağlık kurumlarının finansal yönetimine ve sağlık hizmetlerinin pazarlanmasına yönelik dersler yer almakta olup; sorunları teşhis edebilme ve çözüm üretebilme yetileri kazandırmak hedeflenmiştir.

 

Türk sağlık ve hastane sistemi ile ilgili olarak araştırma yapan kurum ve kişilerin ortak bulgusu, sağlık ve hastane sisteminin daha mükemmel bir biçimde işletilmesinin gerekliliğidir. Hastane yönetimlerinin karşılaştığı temel sorunların temelinde, hastanelerin bilimsel işletmecilik ilkelerine göre yönetilmemelerinin yattığı söylenebilir. Uzun yıllardan beri sağlık kuruluşlarında üst yönetimde görevli kişilerin işletmecilik konusunda ihtiyaç duydukları eğitimi alamamaları sorunların çözümünde gecikmelere neden olmaktadır. Derinlemesine yönetim eğitiminden geçmiş kişilerin sayısının arttırılması sağlık reformlarının etkili ve başarılı olmasını sağlayacaktır.

 

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (ESUZEM) bünyesindeki Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Programı sağlık kurumları yönetici adayları için tasarlanmıştır ve başvuru için hiçbir iş deneyimi ön koşulu bulunmamaktadır. Her yıl Güz ve Bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Bu programdan mezun olanlar, yurt içinde ve yurt dışında tüm hastane ve sağlık kurumlarında değişik kademelerde yönetici olarak görev alacaklardır.

 

Uzaktan Eğitim veren programımız mezunları ve örgün öğretim mezunları arasında hiçbir fark yoktur. Diplomalarımız YÖK onaylı olur örgün öğretim diplomalarına eşdeğerdir.