Ders Programı

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ – SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
GAYRİMENKUL DEĞERLEMESİ VE FİNANSMANI TEZLİ YÜKSEK LİSANS
PROGRAMI DERS PLANI
1. YARIYIL
Kod Ders Course T U K Z / S AKTS
GFD501 Gayrimenkul Hukuku Real Estate Law 3 0 3 Z 8
GFD503 İmar Mevzuatı Zoning Legislations 3 0 3 Z 8
  Seçmeli Elective 3 0 3 S 7
  Seçmeli Elective 3 0 3 S 7
    TOPLAM 12 0 12   30
2. YARIYIL
Kod Ders Course T U K Z / S AKTS
GFD502 Araştırma Yöntemleri Research Methods 3 0 3 Z 8
GFD504  Proje Değerleme ve Raporlama Project Valuation and Reporting 3 0 3 Z 8
  Seçmeli Elective 3 0 3 S 7
  Seçmeli Elective 3 0 3 S 7
    TOPLAM 12 0 12   30
3. YARIYIL
Kod Ders Course T U K Z / S AKTS
GFD593 Seminer Seminar 0 0 0 Z 10
GFD590 Tez Thesis 0 0 0 Z 20
    TOPLAM 3  0 3   30
4. YARIYIL
Kod Ders Course T U K Z / S AKTS
GFD591 Tez Thesis 0 0 0 Z 30
    TOPLAM 0  0 0   30
    GENEL TOPLAM 27  0 27   120
               
SEÇMELİLER
Kod Ders Course T U K Z / S AKTS
GFD505 Gayrimenkul Değerleme Yöntemleri ve Uygulamaları Property Valuation Methods and Applications 3 0 3 S 7
GFD507 Taşınmaz Değerlemede ve Geliştirmede Mesleki Mevzuat Professional Legislation in the Real Estate Valuation and Development 3 0 3 S 7
GFD509 İpotekli Konut Finansmanı Mortgage Financing 3 0 3 S 7
GFD513 Gayrimenkul Yatırımlarının Finansmanı ve Analizleri Finance and Analysis Real Estate Investment 3 0 3 S 7
GFD506 Kamulaştırma Teknikleri ve Kentsel Alan Düzenlemesi Expropriation Techniques and Urban Areas Regulation 3 0 3 S 7
GFD508 Çevre ve Kent Sosyolojisi Environment and Urban Sociology 3 0 3 S 7
GFD510 Gayrimenkul Tesis Yönetimi Property Facilities Management 3 0 3 S 7
GFD512 Gayrimenkul Geliştirme Yönetim Sistemleri Property Development Management Systems 3 0 3 S 7
GFD514 Şirket Değerlemesi Company Valuation 3 0 3 S 7
GFD516 Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları Capital Markets Law and Business Ethics 3 0 3 S 7