Yönetim Kurulu

 

Dr.Öğr. Üyesi Engin YÖRÜK Müdür
Prof. Dr. Sait YILMAZ Üye
Dr.Öğr. Üyesi Gürman TEVFİK Üye