Enstitü Kurulu

 

Dr.Öğr.Üyesi Engin YÖRÜK Müdür
Prof. Dr. Ömer Önder ARI Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişk. Anabilim Dalı Bşk.
Prof. Dr. Salih Yaşar ÖZDEN Psikoloji Anabilim Dalı Bşk.
Dr.Öğr. Üyesi M. Ruhi GÖKMOĞOL Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Anabilim Dalı Bşk.