Sıkça Sorulan Sorular

 

1) Yüksek Lisans  programlarına başvuru koşulları nedir?
Yüksek Lisans:
Yüksek Lisans programlarına başvurabilmek için öncelikle bir lisans programı mezunu olmak ve  ALES ilgili puan türünden 55 puan ve üzeri almak (Tezli Yüksek Lisans programları için gereklidir) gerekmektedir. Yüksek Lisans programlarında (ÜDS, KPDS vb.) dil sınav sonuç belgesi beyan etmenize gerek yoktur.
 
2)ALES / ÜDS belgem olmadan Yüksek Lisans programına başvurabilir miyim? ALES belgemin geçerlilik süresi nedir?
ALES ve ÜDS belgeleriniz olmadan Özel Öğrenci statüsünde Yüksek Lisans programlarına başvuru yapıp kabul edildiğiniz takdirde eğitime öğretime başlayabilirsiniz. ALES belgenizin geçerlilik süresi, sınava girdiğiniz tarihten itibaren 3 yıldır.
 
3) Özel Öğrenci statüsü nedir?
Herhangi bir öğrencilik hakkından faydalanamayan (öğrenci belgesi, kayıt dondurma, askerlik tecili vb.) bilgi, görgü ve becerisini arttırmak için ders alan öğrencilerdir. Özel Öğrenci statüsünde programdaki derslerin en fazla yarısını alıp, bu süre zarfı içerisinde eksik evraklarınızı (ALES, ÜDS vb.) tamamlamanız gerekmektedir. Özel Öğrenciler kayıt esnasında sadece aldıkları dersin ücretini öderler.
 
4) Yüksek Lisans programlarına nasıl başvuru yapabilirim?
Yüksek Lisans vprogramları için Üniversitemiz web sitesinde (sbe.esenyurt.edu.tr) bulunan Sosyal BilimlerEnstitüsündeki online başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmanız gerekmektedir.
Online başvurunuzu yaptıktan sonra gerekli incelemelerin yapılabilmesi için evraklarınızı ilgili Enstitüye ulaştırmanız gerekmektedir.
 
5) Birden fazla bölüme başvuru yapabilir miyim?
Her bölüm için yeni bir online başvurumu formu doldurmanız ve evrak getirmeniz gerekmektedir.
 
6) Getirmem gereken evraklar nelerdir?

Yüksek Lisans

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru Formunu doldurmak,

Lisans diploması ya da geçici mezuniyet belgesi (Noter onaylı veya aslı),

Lisans not çizelgesi (Transkript) (Noter onaylı veya aslı),

Kimlik fotokopisi,

3 adet renkli vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm.),

Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için),

ALES sınav sonuç belgesi (Tezli Yüksek Lisans programları için gereklidir.)

 
7) Hangi Yüksek Lisans programlarınızda ALES puan şartı aranmamaktadır?
Sosyal Bilimler Enstitüsü kapsamında Tezsiz Yüksek Lisans Yüksek Lisans programlarında ALES puan şartı aranmamaktadır.
 
8) Yüksek lisans  programlarınızın eğitim dili nedir?
Yüksek Lisans  programlarımızda eğitim dili Türkçedir.
 
9) Yüksek Lisans  programlarınızın dönemleri nelerdir?
Yüksek Lisans programları Güz Dönemi  ve Bahar Dönemi olmak üzere iki dönemden oluşmaktadır.
 
10) Bahar döneminde Yüksek Lisans programlarına başvurabilir miyim?
Bahar dönemi için programlara öğrenci kabul edilmektedir.
 
11) Yüksek Lisans  programlarında eğitim süresi ne kadardır? Kaç Kredi / Ders almak şartıyla mezun olabilirim?

 

 

SÜRE

DERS SAYISI

KREDİ

Yüksek Lisans Tezli Programlar

4 yarıyıl (2 yıl)

8 Ders + Seminer + Tez

24

Yüksek Lisans Tezsiz Program

3 yarıyıl (1,5 yıl)

10 Ders +Proje

30


12) Mülakat tarihlerinden nasıl haberdar olacağım? Randevu almam gerekiyor mu?

Mülakat tarihleri web sayfamızda ilan edilmekle beraber Enstitü Müdürlüğümüz tarafından belirlenen ve her program için ayrı yapılan mülakat gün ve saatleri aday öğrencilere telefon ile bildirilmektedir. Belirlenen gün ve saatlerde adaylar mülakatlara geliş sıralarına göre alınmaktadırlar.

13) Mülakatların formatı nedir? Mülakat sonuçlarını nasıl öğreneceğim?
Mülakatlar genel olarak öğrenci tanıma amaçlıdır. Mülakatlarda öğrencilere, eğitim düzeyleri, gelecekle ilgili ve programla ilgili beklentileri, niçin özellikle bu programı istedikleri vs. gibi sorular yönlendirilir. Mülakat sonuçları web sayfamızda yayınlanmaktadır. 

14) Kesin kayıt işlemleri nasıl yapılmaktadır?
Mülakatları başarı ile geçip bir Yüksek Lisans  programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler belirlenen tarih aralığında kesin kayıt ve ödeme işlemlerini yaptırırlar.

15) Dersler hangi gün ve saatlerde yapılmaktadır?
Yüksek Lisans  programları ders günleri her programa göre değişmekle beraber genel şablonumuza göre hafta içi yapılacak dersler 18:30-21:30 saatleri arasında hafta sonu yapılacak dersler Cumartesi günü 09:00-18:00 saatleri arasında yapılmaktadır.

Örneğin;

İşletme Yüksek Lisans: Cumartesi 09:00 – 18:20

16) Yüksek Lisans programlarında ders geçme sistemi nedir?
Yüksek Lisans programlarında alınan her dersin dönem sonu ortalaması en az CC (70 puan) olmak zorundadır. Lisansüstü programlarda borçlu geçme, çan eğrisi vb. bir sistem bulunmamaktadır.
 
17) Devamsızlık hakkım nedir? Yüksek lisans  programlarında kayıt dondurma hakkım var mı?
Devamsızlık, derse ve ilgi dersin öğretim üyesine bağlı olmakla birlikte derslere % 70 devam zorunluluğu bulunmaktadır.

Öğrencinin haklı ve geçerli nedenlerle eğitim-öğretim yılı başlangıcından itibaren en geç otuz gün içerisinde müracaat etmesi halinde ilgili yönetim kurulu kararıyla bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere kaydı dondurulur ve bu süre içinde izinli sayılır.

Kayıt dondurma isteğinde bulunan öğrenci mali yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Aksi takdirde kayıt dondurma işlemi gerçekleştirilmez.

18)Tez / Proje ne zaman ve nasıl yapılır?
Devamsızlık, derse ve ilgi dersin öğretim üyesine bağlı olmakla birlikte derslere % 70 devam zorunluluğu bulunmaktadır.


Tezli Öğrenciler;

1. Yarıyıl

2.Yarıyıl

3.Yarıyıl

4.Yarıyıl

4 Ders

4 Ders

Tez  + Seminer Dersi

Tez 


Tezsiz Öğrenciler;

1. Yarıyıl

2.Yarıyıl

3.Yarıyıl

4 Ders

4 Ders

2 Ders + Proje Çalışması

 

19)Tezsiz Yüksek Lisans programını tamamladıktan sonra Doktora programına devam edebilir miyim?
İki program arasındaki en temel fark kariyer amacında yatar. Tezli Yüksek Lisans programları akademik kariyere daha çok hizmet ederken, Tezsiz Yüksek Lisans programları iş dünyası ve uygulama hedefleri için daha işlevsel olabilir. Ancak Tezli programdan mezun olan öğrenciler Doktora programlarına devam edebilirler. (6 Şubat 2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans eğitimi alanlar da doktora yapabilirler.)

20) Yüksek Lisans  programlarında askerlik işlemleri nasıl yapılmaktadır?
Lisansüstü programlarda Askerlik Tecil İşlemi yalnızca öğrencinin yazılı talebine istinaden yapılır. Öğrenci talep etmediği sürece Askerlik Şubeleri ile herhangi bir yazışma Enstitü tarafından yapılmaz. Tecil yapılabilmesi için;

Öğrencinin bakaya durumunda olmaması,

Güncel bir askerlik durum belgesi olması,

Dilekçe ile Enstitü Müdürlüğüne başvuru yapması gerekmektedir.