Kayıt İşlemleri

 

Tezli Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Şartları;
 

 Bir lisans diplomasına veya lisans öğrenimini yurt dışında tamamlamış olması durumunda Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesine sahip olunması,
 Daha önce disiplin cezası almış olması nedeniyle herhangi bir yüksek lisans programından ilişiğinin kesilmemiş olması, 
 Tezli programda, ALES’den başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olması veya ALES taban puanına karşılık Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen GMAT veya GRE’den eşdeğer taban puanını almış olması,

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Şartları;
 

 Bir lisans diplomasına veya lisans öğrenimini yurt dışında tamamlamış olması durumunda Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesine sahip olunması,*
 Daha önce disiplin cezası almış olması nedeniyle herhangi bir yüksek lisans programından ilişiğinin kesilmemiş olması,

 
Lisansüstü Programlarına Kayıt Yaptıracak Öğrencilerin Evrak Listesi 

 Lisans diplomasının ya da Mezuniyet Belgesinin Aslı,

 Resmi Transkript

 ALES Sınav Sonuç Belgesi (Tezli Programlar İçin),

 Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

 2 Adet Vesikalık Fotoğraf,

 Erkek Öğrenciler İçin Askerlik Durum Belgesi


* Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına başvurmak isteyen öğrencilerin Psikoloji, Psikolojik Danışmanlış ve Rehberlik ile tıp bölümlerinden birinden mezun olması şartı aranmaktadır.