Program Hakkında

Günümüzde modern yaşamın getirdiği stres ve rekabet ortamı, ruhsal sağlığa atfedilen değeri ve klinik psikologlara olan gereksinimi arttırmaktadır. Bu bağlamda klinik psikoloji alanında yetişecek bilim insanlarına olan ihtiyaç gün geçtikçe fazlalaşmaktadır.
 


Kişinin ruh sağlığının bozulması, işlevselliğini her alanda olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir. Ruh sağlığı bozuk olan bireyler, toplumsal hayata uyumda zorlanacak ve günlük yaşamlarında sorun yaşayacaklardır. Klinik psikolojinin, bireylerin ruh sağlığını koruyarak ve iyileştirerek, hayat kalitelerini yükseltmeyi amaçlaması bu alanın önemini ortaya koymaktadır.
 


Klinik psikoloji programında, var olan ve yeni müdahale ve değerlendirme yöntemlerinin araştırılması ve uygulanması üzerinde uzmanlaşarak, toplumun sağlık seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunacak klinik psikoloji uzmanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla, ülkemizin ihtiyaç ve şartlarına uygun psikolojik ihtiyaçların belirlenmesi, müdahale yöntemlerinin geliştirilmesi, ruh sağlığı koruma çalışmalarının yapılmasını içeren derslerden oluşacak bir ders programı hazırlanmıştır.
 


Bu programdan mezun olacak öğrenciler "Klinik Psikoloji Yüksek Lisans" diploması alırlar, çeşitli hastanelerde, psikoterapi ve danışmanlık merkezlerinde, üniversitelerin psikoloji bölümleri vb. alanlarda çalışma imkanına sahiptirler.