Ders İçerikleri

KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ

 

ZORUNLU DERSLER

KLP501 - Erişkin Psikopatolojisi

Erişkin Psikopatolojisi dersinde erişkinlik döneminde gözlenen psikiyatrik bozukluklardan söz edilecektir. Bu bozuklukların nedenleri, belirtileri, ayırıcı tanıları ve kısaca tedavileri gibi konulara değinilip, psikiyatrik bozuklukların klinik psikologların değerlendirilmesi ve tanınabilmesi için gereken önemli noktalar hakkında bilgiler verilecektir.

 

KLP503 - İleri Araştırma Uygulamaları

Bu derste deneysel araştırma yöntemleri, geçerlik ve güvenilirlik kavramları, araştırma problemi, hipotez kurma, değişkenlerin tanımlanması, operasyonel tanım, literatür taraması, örneklem seçme yöntemleri, farklı araştırma desenleri ve bilimsel makale yazma kuralları hakkında bilgiler verilmektedir.

KLP502 – İleri İstatistik

Bu derste, akademik bir araştırmada kullanılan birçok istatistik yöntemleri öğretilmektedir. Bunlar, Çok etkenli ANOVA modelleri, ANCOVA, Çok değişkenli varyans analizi (MANOVA), MANCOVA, faktör analizi, güvenilirlik analizleri, basit doğrusal regresyon, çok değişkenli regresyon analizi ve lojistik regresyondur.

 

KLP504 – Klinik Psikolojide Görüşme ve Değerlendirme

 

Bu derste, insanların ruh sağlığı açısından oldukça önemli olarak görülen klinik görüşmelerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için görüşmelerin amacı, klinik görüşme yöntemleri ve klinik değerlendirmelerin amacı hakkında bilgi alışverişi yapılmaktadır.

 

KLP517 - Süpervizyon I

 

Bu dersin amacı, öğrencilere klinik uygulama yaptırarak, bu süreçteki eksikliklerini gidermelerini sağlamaktır. Öğrenciler danışanlarıyla yaptıkları görüşmeleri dersin hocasıyla paylaşarak geri bildirim almaları sağlanır.

 

KLP519 - Süpervizyon II

 

Bu dersin amacı, öğrencilere klinik uygulama yaptırarak, bu süreçteki eksikliklerini gidermelerini sağlamaktır. Öğrenciler danışanlarıyla yaptıkları görüşmeleri dersin hocasıyla paylaşarak geri bildirim almaları sağlanır.

 

 

 

SEÇMELİ DERSLER

KLP518 - Psikoterapide Güncel Yaklaşımlar

Değişmeyen tek şeyin değişim ve gelişim olduğu bir dünyada psikoterapilerinde kısıtlılıkları çerçevesinde güncellenmesi şaşırtıcı bir şey olmayacaktır. Süreç en kısa sürede ve maksimum fayda üzerine odaklanmıştır. Örneğin klasik psikanalizde haftada 3-4 sefer ve 50 dk. üzerinden yapılan seanslar, artık insanların ihtiyaçlarını karşılamadığı ve her psikopatolojiyi dürtü teorisi üzerinden anlamlandırmak mümkün olmadığı için farklı bakış açılarına ve psikoterapide çeşitlenmeye neden olmuştur. Ruhsal hastalıkların tedavisi zordur ve kişiyi tarifi imkansız bir ızdırabın içine sürükler. Elimizde geçerliliğini ortaya koymuş güncel psikoterapi yöntemlerinin olması bu zor durumlarla başa çıkmamızda hayat kurtarıcı olacaktır.  Bu derste geçerliliğini ispat etmiş günümüzde aktif olarak kullanılan psikoterapi yaklaşımlarından bahsedilecektir.                          

 

KLP507 - Psikodinamik Psikoterapi

 

Yüz otuz sene öncesinden başlayarak büyük bir gelişim gösteren ve bugün psikiyatri, klinik psikoloji, psikolojik danışmanlık, pedagoji ve bağlantılı disiplinlerde vazgeçilmez bir seçenek haline gelen psikanalizi ve psikanalitik yönelimli terapileri psikodinamik psikoterapi başlığı altında topluyoruz. Bunlar dürtü ekolü, ego psikolojisi, nesne ilişkileri ekolü ve benlik psikolojisidir. Bu derste tüm ekollerin kapsamları, ortak paydaları, kısıtlılıkları ve süreç içinde değişim ve gelişimlerinden bahsedilecektir. 

         

 

KLP509 – Çocuk Psikopatolojisi

 

Bu derste günümüzde oldukça yaygın olan ve çocuklarda görülen yaygın gelişimsel bozukluklar, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, öğrenme bozuklukları, zeka bozuklukları, anksiyete bozuklukları, duygudurum bozuklukları, yeme bozuklukları, davranım bozuklukları, seçici konuşmamazlık ile kekemelik gibi konular değerlendirilecektir.

 

 

KLP516 – Psikolojik Testler

 

Ders önde gelen projektif kişilik testlerini (Rorschach ve TAT) kapsamaktadır. Bu derste öğrencilerin değerlendirme yöntemlerinin seçimi, testlerin uygulanması ve raporlanmasını içermektedir.

 

Grup Psikoterapisi

Öğrencilere grup terapisine yönelik temel becerileri ve metotları kazanır, ayrıca grup terapisine has terapötik faktörler ile grup terapisi uygulamalarında karşılaşılan problemlere yönelik bilgi verilir.

 

Bilişsel Davranışçı Psikoterapi

Kognitif Davranışçı Terapi tekniklerinin dayandığı model tanıtılır, temel kavram ve yöntemler öğretilir.

 

Yeme Bozuklukları

Anoreksiya Nervosa/ Bulimia Nervosa / Yeme Bağımlılığı / Farkına varmadan yeme / İyi hissetmek için yeme / Zevk için yeme/ Stresi gidermek için yeme / Canlanmak için yemek /Kompulsif Yeme Problemleri / Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu/ Gece Yeme Sendromu / Kısıtlama Sürecinin Ardından Fazla Yeme Atakları / Fazla Kiloları Korumak İçin Yemek / Yeme Bozukluklarının Tedavisi

 

Davranışın Biyokimyası ve Psikopatolojide İlaç Kullanımı

Psikolojik sorunlarda kullanılan ilaçların etki mekanizmalarına ilişkin kuramsal bilgilerin aktarılması ve hastalarda ilaç kullanımına bağlı olarak görülen etkilerin üzerinde durulur.

 

Duygular ve Psikopatoloji

Temel duygular kuramsal olarak incelenir ve psikopatoloji ile duygular arasında nasıl bir ilişki olduğu ilgili literatürokunur.

 

Aile ve Evlilik Terapisi

Aile içindeki terapötik değişimi sağlayacak ve kolaylaştıracak olan aile terapisi becerilerinin öğrenilmesine odaklanılır. Çift ve ailelerin sorunlarını anlamaya, sorunlarına yönelik formülasyon yapmaya ve müdahaleye yönelik becerilerin gelişmesini üzerinde durulur.

 

Şema Terapisi

Bilişsel-Davranışçı Yaklaşımlar içerisinde yer alan, fakat ayrı bir okul olan Şema Terapi yaklaşımı tanıtılır ve bu yaklaşımın psikopatolojileri açıklama şekli ve tedavi için uyguladığı teknikler öğretilir.

 

Alkol Bağımlılığı ve Tedavisi

Alkolün etki mekanizması, tolerans gelişiminin biyolojik açıklaması, alkol kullanımı ile ilişkili bozukluklar, alkol kullanımı önleme ve tedavi programlarında temel prensipler dersin içeriğinin oluşturması