Program Hakkında

Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı, lojistik ve tedarik zinciri kavramlarını bütünleşik bir yaklaşım çerçevesinde incelemeyi amaçlamaktadır. Önümüzdeki yıllarda bu bölümde lisans eğitiminin başlatılması planlanmaktadır. Bu bölümden mezun olacak öğrenciler istihdam alanı olarak lojistik faaliyeti gerçekleştiren imalat ve hizmet sektörlerinde görev alabileceği gibi bu tür işletmelere hizmet eden lojistik aracı kuruluşlarda da (üçüncü taraf lojistik hizmet sağlayıcı) yer bulabilecek, kamu sektöründe de görev alabileceklerdir. Bu bölüm, Türkiye’de bu konuda ihtiyacı hissedilen bilimsel araştırma konusunda da önemli bir eksikliği dolduracaktır.


İstanbul Esenyurt Üniversitesi, misyonu gereği lojistik yönetimi konularında bilimsel araştırma yapmayı ve bu konulara ilişkin dersleri öğretim programında barındırmayı amaçlamaktadır.


Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans programının yürütülmesi amaçlanmaktadır..Türkiye’deki yüksek öğretim kurumları incelendiğinde lojistik yönetimi yüksek lisans eğitimine yönelik ihtiyaç yer almaktadır.